Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

Dlaczego nasza szkoła ???

Niby zwykła szkoła,

lecz nie do końca...

Niezwykłe miejsce,

niezwykli ludzie,

specjalny program pobytu

sprawią,iż spotkacie się

z przygodą życia. 

Sprawdźcie nas już dziś ! 

SWOISTOŚĆ PRACY WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNEJ


Sanatorium dla dzieci przewlekle chorych jest ośrodkiem zorganizowanego życia społecznego
i kulturalnego, w którym rozwija się osobowość dziecka, kształtują się jego zainteresowania intelektualne, kulturalne i społeczne. To uzasadnia potrzebę fachowej ingerencji pedagogicznej i podjęcia odpowiedniej pracy wychowawczej, która nie może stanowić luźnego zbioru metod, powinna obejmować ściśle powiązane ze sobą zadania podporządkowane głównym celom wychowawczym, realizowanym
w sposób systematyczny. Dlatego w dziecięcych zakładach leczniczych powołuje się szkoły, w których odpowiednio przygotowana kadra nauczycieli i wychowawców, we współpracy z pozostałymi zespołami specjalistów, tworzy swoisty system wychowawczy. Ze względu na cel, któremu służy działalność pedagogiczna, nazywa się ją działalnością lub pracą rewalidacyjną. Obejmuje ona dwa zakresy: wychowanie
i nauczanie. Pierwszy z nich określa się mianem terapii wychowawczej - co wskazuje, że przebiega on
w specyficznych warunkach i nakłada na nauczyciela - wychowawcę obowiązek stosowania szczególnych zasad i metod postępowania z dzieckiem chorym i kalekim. Stąd też całokształt działań wychowawczych nauczyciela nazywa się pracą terapeutyczną lub wychowawczo-terapeutyczną.
Swoistość pracy wychowawczej polega na tym, że nauczyciel-wychowawca ma w maksymalnym stopniu chronić rozwijającą się osobowość dziecka przed negatywnym wpływem choroby i związanych
z nimi okolicznościami. W terapii wychowawczej i nauczaniu - jako procesach nierozerwalnie ze sobą związanych - obowiązują te same zasady zwane zasadami pracy rewalidacyjnej. Oddziaływanie pedagogiczne zwiększa stopień efektywności procesu leczenia oraz w znacznej mierze chroni człowieka przed drastycznymi skutkami społecznymi choroby czy kalectwa. Choroba powoduje bowiem często całkowite przewartościowanie jego dotychczasowych pragnień i dążeń oraz modyfikuje odpowiednio do jego potrzeb życia i rozwoju.
Praca pedagogiczna polega na takim organizowaniu warunków zewnętrznych w środowisku otaczającym dziecko, by wzmagały one walkę z chorobą i przychodziły z pomocą lekarzowi. Pedagog stosując niewłaściwe metody pracy, może niekorzystnie oddziaływać na procesy chorobowe. Dzieje się tak wówczas, gdy przed centralnym układem nerwowym dziecka stawiane są zbyt trudne zadania, co z kolei powoduje zachwianie normalnego funkcjonowania procesów nerwowych - pobudzania i hamowania. Podejmując pracę pedagogiczną z tymi dziećmi należy mieć na uwadze, iż czynniki chorobotwórcze i zmienione w czasie choroby warunki życia dziecka w szpitalu i sanatorium równowagę tę zachwiały. Zadaniem pedagoga jest zatem podjęcie wysiłków zmierzających do przywrócenia, w miarę możliwości normalnej siły, ruchliwości oraz równowagi procesów pobudzania i hamowania u dziecka chorego. W procesie leczenia chorego dziecka nauczyciel - wychowawca współpracuje z lekarzem i pielęgniarką, a także
z psychologami klinicznymi i pedagogiem oraz osobami wchodzącymi w skład służb społeczno -zawodowych, działających na rzecz ogólnie dobrego samopoczucia ucznia - pacjenta. Rezultatem działalności tych służb w zakładzie leczniczym na rzecz osoby chorej jest możliwie szybki powrót do zdrowia
i efektywna reintegracja społeczna. Pedagog uczestnicząc w pracach wspomnianego zespołu, ma określone odrębne zasady, metody, środki działania, właściwe dla pedagogiki terapeutycznej. Czynności swe organizuje i realizuje w oparciu o cele i zadania kształcenia i wychowania powszechnie obowiązujące
w systemie oświatowym oraz cele i zadania procesu rewalidacji. Pedagog kliniczny organizując i podejmując czynności zmierzające do wszechstronnego i kierunkowego rozwoju osobowości dziecka czyni je jednocześnie środkiem wspomagającym proces normalizacji funkcji ośrodkowego układu nerwowego, korekcji zaburzeń osobowości i reintegracji społecznej. Zmierza również do tego, ażeby wszelkie oddziaływania społeczne placówki leczniczej oraz środowiska macierzystego dziecka uczynić elementami wspomagającymi proces leczenia i rozwoju jego osobowości. Charakterystyczną cechą działalności terapeutycznej jest to, iż splatają się w niej dwa odrębne cele. Pierwszy z nich to organizowanie terapii pedagogicznej ze względu na zaistniałe zaburzenia w funkcjonowaniu jednostki, drugi - troska o wielostronny rozwój dziecka. Nieprawidłowa organizacja placówki i brak właściwego zespolenia tych dwóch celów może być przyczyną powstawania różnorodnych dysharmonii rozwojowych i wtórnych zaburzeń. Oddziaływanie terapeutyczno - rewalidacyjne winno odbywać się z uwzględnieniem jednolitości celów terapii pedagogicznej i wychowania. Organizując zajęcia lekcyjne i wychowawcze należy mieć na uwadze osiągnięcie trzech rodzajów celów szczegółowych: pierwszy rodzaj to cele terapeutyczno - rewalidacyjne, drugi: opiekuńczo - wychowawcze, trzeci dydaktyczne.
Cele te realizowane są we wszystkich szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych, ale
w szkole sanatoryjnej mają one swoją specyfikę, ponieważ uczniem jest pacjent - dziecko fizycznie poszkodowane, przewlekle chore lub kalekie. W sanatorium na pierwszy plan wysuwają się więc cele terapeutyczno - rewalidacyjne.

Maria Sokołowska

Rymanów Zdrój - Po zdrowie w Rymanowie

Rymanów Zdrój położony jest 4 km

na południe od miasta w dolinie Taboru

Czytaj więcej...

Media o nas

Drogi Gościu zapraszamy Ciebie do zobaczenia co o nas piszą media.

Czytaj więcej...

Od czego zacząć

Żeby zapisać się do naszej szkoły wystarczy tylko kilka minut. Zobacz jakie to proste!

Czytaj więcej...

Joomla templates by Joomlashine Projektowanie stron internetowych MISTEO.PL