Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

Dlaczego nasza szkoła ???

Niby zwykła szkoła,

lecz nie do końca...

Niezwykłe miejsce,

niezwykli ludzie,

specjalny program pobytu

sprawią,iż spotkacie się

z przygodą życia. 

Sprawdźcie nas już dziś ! 

Nowiny 24
,,Dzieci w Rymanowie Zdroju świętują przez trzy dni
1 czerwca 2012 " Autor: Ewa Gorczyca


Aż trzy dni trwać będzie tegoroczne święto milusińskich w uzdrowisku. Zainaugurowała je dziś akcja "Motylkowe szpitale dla dzieci”.
Szkoła sanatoryjna w Rymanowie Zdroju przystąpiła do programu "Motylkowe Szpitale dla Dzieci" organizowanego przez Fundację Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie bez barier”.
– Pracownicy Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju, przy współudziale Uzdrowiska Rymanów S.A. pomalowali pomieszczenia sanatorium Zimowit” - tak, aby młodzi kuracjusze trafiali w bajkowe, kolorowe otoczenie, aby sanatorium nie kojarzyło się im ze szpitalem – mówi Małgorzata Czyż z ZSS.
Blok imprez rekreacyjno-rozrywkowych dla dzieci zorganizowali: Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju, Uzdrowisko Rymanów, gmina i Gminny Ośrodek Kultury.
– Chcieliśmy stworzyć dzieciom - zarówno naszym kuracjuszom, jak i mieszkającym w Rymanowie i okolicy - okazję do wspólnej zabawy, rozmów, uśmiechów, wymiany doświadczeń i prezentacji swoich dokonań – dodaje Małgorzata Czyż.
Zwiedzanie kolorowych sal w "Zimowicie” poprzedziło dzisiejszą zabawę pod hasłem "Baby show festiwal”. Potem odbył się koncert "Dzieci – dzieciom” w amfiteatrze przy "Zielonym Domku”. Dla małych kuracjuszy, przebywających w uzdrowisku, wystąpili rówieśnicy ze szkół w Rymanowie, Posadzie Górnej Króliku Polski, Sieniawie, Klimkówce, Wróbliku, Milczy i Rymanowie Zdroju. Na wieczór zaplanowano koncert "Gwiazdy dzieciom” z występami zespołów Celtic, Maska i Groovinscy.
Drugi dzień obchodów pod hasłem "Rymanów Zdrój kolorową stolicą dzieci” rozpocznie w sobotę o godz. 14 barwny korowód dziecięcy alejkami parku zdrojowego.
- W wesołej atmosferze zostaną przeprowadzone konkurencje sportowe. Atrakcji dostarczy również pokaz akrobacji rowerowych w wykonaniu Res Trial Team z Rzeszowa - zapowiada Małgorzata Czyż.
W niedzielę po południu warto wybrać się natomiast do rymanowskiego parku, gdzie zaplanowano piknik rodzinny z licznym atrakcjami. Będą gry, zabawy, konkursy i prezentacje artystyczne.


Komenda Policji W Krośnie
,,Stop – czerwone światło dla agresji
22-05-2009''

Już po raz czwarty, krośnieńscy policjanci czynnie uczestniczyli w działaniach prewencyjnych, skierowanych do dzieci przebywających na leczeniu sanatoryjnym w Rymanowie Zdroju. Uczniowie mieli możliwość uzyskania informacji o postępowaniu w sytuacjach zagrożenia, poznania zasad odpowiedzialności za czyny zabronione oraz obejrzenia sprzętu, którym dysponuje Policja.

Organizatorem akcji „Stop - czerwone światło dla agresji” był Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju. Uczą się tam dzieci z całego kraju, które przyjeżdżają do uzdrowiska na leczenie sanatoryjne. Podobnie jak w poprzednich trzech latach, Policja była jednym z wielu podmiotów zaproszonych do współpracy. Harmonogram przewidywał przeprowadzenie pogadanek dla dzieci przebywających w sanatorium Zimowit oraz pokaz policyjnego sprzętu.

Spotkania z uczniami, podzielonymi na dwie grupy wiekowe odbyły się w miniony poniedziałek. Młodsi kuracjusze wysłuchali przede wszystkim porad, dotyczących zasad unikania potencjalnych zagrożeń i sposobu postępowania w takich sytuacjach. W przypadku gimnazjalistów, większy nacisk położono na omówienie zasad odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Uczniowie dowiedzieli się m.in. kto i na jakich zasadach może poinformować sąd rodzinny o podejrzeniu, że nieletni jest zdemoralizowany, czym różni się rozbój od wymuszenia rozbójniczego, co według prawa jest bójką, a co pobiciem. Nie wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że nieletni sprawca przestępstwa podlega notowaniu w Krajowym Rejestrze Karnym, co może później znacznie utrudnić znalezienie atrakcyjnej pracy.

W środę, na parkingu w Rymanowie Zdroju, grupa młodych ludzi mogła dokładnie obejrzeć radiowóz, dwie yamahy wykorzystywane przez policjantów ruchu drogowego oraz porozmawiać z przewodnikiem jednego z czterech psów, służących w krośnieńskiej Policji.

Wczoraj, po południu nastąpiło uroczyste podsumowanie akcji, połączone z wręczeniem nagród dla laureatów licznych konkursów, które organizatorzy przygotowali dla dzieci. Uczestniczący w zakończeniu Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie, mł. insp. Jan Szwast przekazał dyrektorowi szkoły okolicznościowy list, z podziękowaniami dla wszystkich osób, zaangażowanych w realizację programu.

 


Ogólnopolska Konferencja „Rola i miejsce leczenia rehabilitacyjnego w uzdrowisku dzieci przewlekle chorych”, Rymanów Zdrój, 13-14 maja 2010


W dniach 13-14 maja 2010 Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju, Uzdrowisko Rymanów S.A. oraz Gmina Rymanów zorganizowali ogólnopolską konferencję „Rola i miejsce leczenia rehabilitacyjnego w uzdrowisku dzieci przewlekle chorych”. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Podkarpackiego.
W konferencji uczestniczyło blisko 120 osób, w tym m.in. posłowie: Marek Rząsa, Piotr Babinetz, Adam Śnieżek, Andrzej Ćwierz, radni sejmiku: Zdzisław Banat, Tadeusz Majchrowicz, Józef Szajna, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego: Marszałek Bogdan Rzońca oraz Waldemar Szumny, Ewa Rozkosz, przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty: wizytator Maria Rusin przedstawiciele NFZ, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, przedstawiciele uzdrowisk dziecięcych i szkół sanatoryjnych z całej Polski, zarząd i radni gminy Rymanów, zarząd i kadra medyczna Uzdrowiska Rymanów S.A., kadra Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju
Konferencja była podzielona na cztery bloki tematyczne: Aspekty leczenia dziecka przewlekle chorego w uzdrowisku; Polityka państwa dotycząca dzieci przewlekle chorych; Uzdrowiska dziecięce w Polsce; Specyfika szkolnictwa sanatoryjnego w systemie oświaty w Polsce.
W bloku tematycznym „Aspekty leczenia dziecka przewlekle chorego w uzdrowisku”, referat wygłosił prof. zw. dr med. hab. Tomasz Karski z Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie. Profesor mówił m.in. o lubelskiej metodzie leczenia genetycznych i nabytych schorzeń narządów ruchu takich jak: zespół przykurczów, szpotawości goleni, dysplazja stawu biodrowego, deformacje kręgosłupa. Szeroko omówił również zagadnienia związane z profilaktyką skolioz.
Drugi referat w tym bloku tematycznym wygłosił prof. dr hab. nauk med. Sławomir Snela, ordynator Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Profesor omówił rolę uzdrowiska w leczeniu dzieci ze schorzeniami ortopedycznymi. Podkreślił, że w obecnym stanie prawnym nie jest możliwe skierowanie dziecka na dalszy proces leczenia do uzdrowiska bezpośrednio z oddziału szpitalnego. Zaznaczył, że sanatorium Zimowit w Rymanowie Zdroju jest dobrze przygotowane do tego, by przyjąć i rehabilitować dzieci ze schorzeniami ortopedycznymi. Podkreślił, że w leczeniu uzdrowiskowym istotna jest nie tylko rehabilitacja, ale i to, że dziecko ma możliwość kontynuowania nauki szkolnej.
W drugim bloku tematycznym „Polityka państwa dotycząca dzieci przewlekle chorych” prelekcję wygłosił poseł Bolesław Piecha, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia. Mówił on o zagadnieniach prawnych dotyczących uzdrowisk, sposobie finansowania świadczeń zdrowotnych, konsekwencjach likwidacji punktów medycznych w szkołach, ważnej roli szkoły sanatoryjnej w edukacji dzieci przebywających w uzdrowisku. Zwrócił uwagę na brak wypracowanego modelu leczenia dzieci w szpitalach uzdrowiskowych oraz stwierdził, że istnieje konieczność stworzenia systemowych rozwiązań umożliwiających leczenie i edukację dziecka chorego w uzdrowisku.
Drugim prelegentem w bloku tematycznym związanym z polityką państwa dotyczącą dzieci przewlekle chorych była Elżbieta Karasek, przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Dziecka. Przedstawiła dane statystyczne z których jednoznacznie wynika jak drastycznie zmniejsza się liczba dzieci korzystających z leczenia uzdrowiskowego w latach 2005 – 2009. Przedstawiła również dane mówiące o systematycznym spadku liczby środków finansowych przeznaczonych na leczenie sanatoryjne dzieci. Następnie prelegentka mówiła o czasie oczekiwania na realizację skierowań na leczenie uzdrowiskowe, skargach wpływających do NFZ, na nieprawidłowość działań świadczeniodawców i odmów leczenia w uzdrowisku. Stwierdziła, że nadszedł czas, by rozpocząć rozmowy i wyznaczyć kierunki działań zmierzające do zahamowania degradacji dziecięcego lecznictwa uzdrowiskowego, a przede wszystkim upowszechniać wiedzę na temat skuteczności leczenia uzdrowiskowego.
W trzecim bloku tematycznym dyrektorzy szkół sanatoryjnych zaprezentowali uzdrowiska dziecięce w Rymanowie Zdroju, Rabce Zdroju, Kołobrzegu, Ciechocinku i Cieplicach.
W czwartym bloku tematycznym dyrektorzy szkół sanatoryjnych wymienili się doświadczeniami związanym z organizacją nauki i wychowania w uzdrowiskach.
W trakcie dyskusji uczestnicy konferencji stwierdzili, że dziecięce lecznictwo uzdrowiskowe, ma cechy swoiste, odróżniające je od lecznictwa prowadzonego w innych zakładach zdrowotnych. Wykorzystuje naturalne metody lecznicze, jakimi dysponuje dane uzdrowisko. Ważnym kierunkiem działania jest też profilaktyka, czyli dążenie do wzmacniania naturalnych mechanizmów obronnych. Szeroko zakrojona profilaktyka najpełniej może być realizowana właśnie w uzdrowiskach. Nieodłącznym elementem uzdrowiskowego lecznictwa dziecięcego jest szkolnictwo sanatoryjne, które ma bogatą historię i tradycję. Przez całe dziesięciolecia prowadzi skuteczną i ze wszech miar potrzebną działalność wychowawczą i dydaktyczną.
Uczestnicy Konferencji od kilku już lat stwierdzają ogromny spadek liczby dzieci przebywających na leczeniu i rehabilitacji w szpitalach uzdrowiskowych. Problem jest bardzo złożony, a przyczyny tego stanu rzeczy są wielorakie. Sformułowali szereg wniosków, które mogą przyczynić się do rozwiązania problemu:
1. Uzdrowiska nie powinny rezygnować z leczenia dzieci i młodzieży. Wręcz przeciwnie, powinny powstawać nowe, specjalistyczne oddziały lecznictwa dziecięcego i ośrodki rehabilitacji.
2. Dzieci mają prawo do leczenia i rehabilitacji poza miejscem zamieszkania, w miejscowościach o szczególnych walorach klimatycznych, gdzie zapewniony jest szeroki wachlarz zabiegów leczniczych, dostęp do specjalistycznej diagnostyki, całodobowa opieka medyczna oraz zapewniona jest możliwość realizowania obowiązku szkolnego i opieka pedagogiczna.
3. Ważne jest, aby było możliwe skierowanie dziecka na dalszy proces leczenia do uzdrowiska bezpośrednio z oddziału szpitalnego, co przełoży się na lepsze efekty rehabilitacji. O tym kto ma być leczony i w jakiej kolejności powinien decydować lekarz prowadzący.
4. W interesie całego społeczeństwa jest to, aby wśród rodziców, opiekunów dzieci i młodzieży upowszechniać wiedzę o celowości lecznictwa i rehabilitacji uzdrowiskowej. W związku z tym należy wnioskować do Ministra Edukacji Narodowej o to, aby szkoły w porozumieniu z lekarzami przeprowadzały akcję informacyjną o celowości i zaletach leczenia i rehabilitacji uzdrowiskowej. Wiedza taka jest istotna z punktu widzenia profilaktyki prozdrowotnej.
5. Ministerstwo Edukacji Narodowej powinno zmienić przepisy prawne dotyczące działań opiekuńczo – wychowawczych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, w takim zakresie, aby kadra pedagogiczna prowadziła w roku szkolnym zajęcia dydaktyczne i sprawowała opiekę opiekuńczo – wychowawczą przynajmniej przez 12 godzin dziennie, natomiast w okresie ferii szkolnych sprawowała opiekę opiekuńczo – wychowawczą przynajmniej przez 7 godzin dziennie. Działanie te doprowadzą do większego wspomagania i podnoszenia jakości procesu leczenia dziecka.
6. W Ministerstwie Zdrowia w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia Wydział Uzdrowisk, powinna powstać komórka organizacyjna zajmująca się wyłącznie dziecięcym lecznictwem uzdrowiskowym.
7. Należy wesprzeć inicjatywę Rzecznika Praw Dziecka zmierzającą do powrotu lekarzy pediatrów do szkół.

Krzysztof Śnieżek
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju

 

 

Radio Rzeszów
Jubileusz szkoły sanatoryjnej w Rymanowie Zdroju

Szkoła sanatoryjna dla małych kuracjuszy w Rymanowie Zdroju świętuje 65-lecie. Jest to jedyna tego typu placówka na Podkarpaciu i jedna z nielicznych w Polsce.

Szkoła zapewnia młodym kuracjuszom ciągłość nauki na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Organizuje lekcje ze wszystkich przedmiotów, a każdy uczeń ;wyjeżdżając z sanatorium, otrzymuje zaświadczenie o spełnieniu obowiązku szkolnego z wykazem ocen.

Do rymanowskiego kurortu trafiają dzieci, które cierpią na schorzenia górnych dróg oddechowych, astmę i narządów ruchu.

Twórczynią szkolnictwa specjalnego jest Maria Grzegorzewska, której imię nosi szkoła sanatoryjna w Rymanowie Zdroju.

Relacja Renaty Machnik

 

Biuro Rzecznika Praw Dziecka
RZECZNIK PRAW DZIECKA Z WIZYTĄ W ZESPOLE SZKÓL SPECJALNYCH W RYMANOWIE ZDROJU


6 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wraz z Naczelnikiem Wydziału Profilaktyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Elżbietą Rusiniak był gościem młodych kuracjuszy Rymanowa Zdroju. W tym Uzdrowisku działa szkoła sanatoryjna, która prowadzi działalność wychowawczą i dydaktyczną. Dzieci przewlekle chore, które przebywają w Uzdrowisku otrzymują wsparcie w procesie leczenia i rehabilitacji.
Szkoła sanatoryjna zapewnia ciągłość nauki podczas pobytu dziecka w sanatorium. Młodzi kuracjusze uczą się wszystkich przedmiotów, a po lekcjach dzieci i młodzież uczestniczą w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych. Zajęcia są zorganizowane w ciągu całego roku, również w okresie ferii szkolnych, wakacji i w dniach wolnych od nauki.
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak został powitany przez Dyrekcję szkoły, Burmistrza Gminy Rymanów Wojciecha Farbańca oraz Lekarza Naczelnego Uzdrowisk Podkarpackich, Dyrektora ds. Medycznych Uzdrowiska Rymanów S.A. Sławomira Szczepaniaka. Następnie obejrzał program artystyczny przygotowany przez młodych kuracjuszy szkoły sanatoryjnej, odpowiedział na liczne pytania dzieci i młodzieży oraz zwiedził jedyną taką szkołę na Podkarpaciu.

Pat Policja Warszawa

„Zryw wolnych serc” w Rymanowie
Rymanów Zdrój w Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki


Młodzież i wychowawcy Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju włączyli się w ogólnopolski program Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” promujący wśród młodzieży modę na życie wolne od uzależnień.
Wychowawcy Szkoły Sanatoryjnej, w której przebywa młodzież z całej Polski przyjeżdżająca tu na leczenie uzdrowiskowe, 22 czerwca 2013 roku zorganizowali w uzdrowisku Ogólnopolską Noc Profilaktyki pod patronatem Komendy Głównej Policji, Podkarpackiego Kuratorium Oświaty wraz z Uzdrowiskiem Rymanów S.A. i Urzędem Gminy Rymanów.
Od godziny 13.30 do 14.30 odbywały się spotkania klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat profilaktyki uzależnień z psychoterapeutą Sławomirem Zuzakiem oraz aspirantem Jerzym Barczentewiczem z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.
O godzinie 15.00 rozpoczął się happening ,, Przestańmy biec” przed Sanatorium „Zimowit”, a następnie młodzież przemaszerowała przez uzdrowisko pod ,,Zielony Domek” z profilaktycznymi hasłami promującymi modę na życie wolne od uzależnień, gdzie do akcji włączyli się dorośli kuracjusze Uzdrowiska i mieszkańcy Gminy Rymanów.
W amfiteatrze powitano gości. Gość specjalny tego wydarzenia sędzia Artur Lipiński odczytał odezwę Społeczności PaT, a następnie punktualnie o godzinie 16.00 miał miejsce społeczny ,,ZRYW WOLNYCH SERC”, który polegał na wspólnym wybijaniu przez 60 sekund rytmu serca – serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka.
Uwieńczeniem Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki w Rymanowie Zdroju był program artystyczny w wykonaniu młodzieży Szkoły Sanatoryjnej, Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej, występy zespołu ,,STONE HAZE” z Krosna oraz pokazy prewencyjne Komendy Miejskiej Policji z Krosna i Ochotniczej Straży Pożarnej z Rymanowa Zdroju.
Patronem medialnym Akcji było Radio Rzeszów i Gazeta Nowiny.
Cała impreza miała bardzo pozytywny wymiar, młodzież bardzo poważnie podeszła do sprawy. Z zaangażowaniem uczestniczyła w spotkaniu z psychoterapeutą, przygotowała hasła profilaktyczne i program artystyczny. Działanie to zyskało także uznanie ministra Marka Michalaka Rzecznika Praw Dziecka oraz Elżbiety Rusiniak z MSW, którzy byli gośćmi konferencji w Krośnie.

Kierownik Wychowania Małgorzata Czyż

 

Rymanów Zdrój - Po zdrowie w Rymanowie

Rymanów Zdrój położony jest 4 km

na południe od miasta w dolinie Taboru

Czytaj więcej...

Media o nas

Drogi Gościu zapraszamy Ciebie do zobaczenia co o nas piszą media.

Czytaj więcej...

Od czego zacząć

Żeby zapisać się do naszej szkoły wystarczy tylko kilka minut. Zobacz jakie to proste!

Czytaj więcej...

Joomla templates by Joomlashine Projektowanie stron internetowych MISTEO.PL