Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

Dlaczego nasza szkoła ???

Niby zwykła szkoła,

lecz nie do końca...

Niezwykłe miejsce,

niezwykli ludzie,

specjalny program pobytu

sprawią,iż spotkacie się

z przygodą życia. 

Sprawdźcie nas już dziś ! 

Ogólnopolska Konferencja

„Rola i miejsce leczenia rehabilitacyjnego w uzdrowisku dzieci przewlekle chorych"

 

W dniach 13-14 maja 2010 Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju, Uzdrowisko Rymanów S.A. oraz Gmina Rymanów zorganizowali ogólnopolską konferencję „Rola i miejsce leczenia rehabilitacyjnego w uzdrowisku dzieci przewlekle chorych". Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Podkarpackiego.

W konferencji uczestniczyło blisko 120 osób, w tym m.in. posłowie: Marek Rząsa, Piotr Babinetz, Adam Śnieżek, Andrzej Ćwierz, radni sejmiku: Zdzisław Banat, Tadeusz Majchrowicz, Józef Szajna, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego: Marszałek Bogdan Rzońca oraz Waldemar Szumny, Ewa Rozkosz, przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty: wizytator Maria Rusin przedstawiciele NFZ, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, przedstawiciele uzdrowisk dziecięcych i szkół sanatoryjnych z całej Polski, zarząd i radni gminy Rymanów, zarząd i kadra medyczna Uzdrowiska Rymanów S.A., kadra Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju

Konferencja była podzielona na cztery bloki tematyczne: Aspekty leczenia dziecka przewlekle chorego w uzdrowisku; Polityka państwa dotycząca dzieci przewlekle chorych; Uzdrowiska dziecięce w Polsce; Specyfika szkolnictwa sanatoryjnego w systemie oświaty w Polsce.

 

W bloku tematycznym „Aspekty leczenia dziecka przewlekle chorego w uzdrowisku", referat wygłosił prof. zw. dr med. hab. Tomasz Karski z Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie. Profesor mówił m.in. o lubelskiej metodzie leczenia genetycznych i nabytych schorzeń narządów ruchu takich jak: zespół przykurczów, szpotawości goleni, dysplazja stawu biodrowego, deformacje kręgosłupa. Szeroko omówił również zagadnienia związane z profilaktyką skolioz.

 

Drugi referat w tym bloku tematycznym wygłosił prof. dr hab. nauk med. Sławomir Snela, ordynator Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Profesor omówił rolę uzdrowiska w leczeniu dzieci ze schorzeniami ortopedycznymi. Podkreślił, że w obecnym stanie prawnym nie jest możliwe skierowanie dziecka na dalszy proces leczenia do uzdrowiska bezpośrednio z oddziału szpitalnego. Zaznaczył, że sanatorium Zimowit w Rymanowie Zdroju jest dobrze przygotowane do tego, by przyjąć i rehabilitować dzieci ze schorzeniami ortopedycznymi. Podkreślił, że w leczeniu uzdrowiskowym istotna jest nie tylko rehabilitacja, ale i to, że dziecko ma możliwość kontynuowania nauki szkolnej.

 

W drugim bloku tematycznym „Polityka państwa dotycząca dzieci przewlekle chorych" prelekcję wygłosił poseł Bolesław Piecha, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia. Mówił on o zagadnieniach prawnych dotyczących uzdrowisk, sposobie finansowania świadczeń zdrowotnych, konsekwencjach likwidacji punktów medycznych w szkołach, ważnej roli szkoły sanatoryjnej w edukacji dzieci przebywających w uzdrowisku. Zwrócił uwagę na brak wypracowanego modelu leczenia dzieci w szpitalach uzdrowiskowych oraz stwierdził, że istnieje konieczność stworzenia systemowych rozwiązań umożliwiających leczenie i edukację dziecka chorego w uzdrowisku.

Drugim prelegentem w bloku tematycznym związanym z polityką państwa dotyczącą dzieci przewlekle chorych była Elżbieta Karasek, przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Dziecka. Przedstawiła dane statystyczne z których jednoznacznie wynika jak drastycznie zmniejsza się liczba dzieci korzystających z leczenia uzdrowiskowego w latach 2005 - 2009. Przedstawiła również dane mówiące o systematycznym spadku liczby środków finansowych przeznaczonych na leczenie sanatoryjne dzieci. Następnie prelegentka mówiła o czasie oczekiwania na realizację skierowań na leczenie uzdrowiskowe, skargach wpływających do NFZ, na nieprawidłowość działań świadczeniodawców i odmów leczenia w uzdrowisku. Stwierdziła, że nadszedł czas, by rozpocząć rozmowy i wyznaczyć kierunki działań zmierzające do zahamowania degradacji dziecięcego lecznictwa uzdrowiskowego, a przede wszystkim upowszechniać wiedzę na temat skuteczności leczenia uzdrowiskowego.

 

W trzecim bloku tematycznym dyrektorzy szkół sanatoryjnych zaprezentowali uzdrowiska dziecięce w Rymanowie Zdroju, Rabce Zdroju, Kołobrzegu, Ciechocinku i Cieplicach.

 

W czwartym bloku tematycznym dyrektorzy szkół sanatoryjnych wymienili się doświadczeniami związanym z organizacją nauki i wychowania w uzdrowiskach.

W trakcie dyskusji uczestnicy konferencji stwierdzili, że dziecięce lecznictwo uzdrowiskowe, ma cechy swoiste, odróżniające je od lecznictwa prowadzonego w innych zakładach zdrowotnych. Wykorzystuje naturalne metody lecznicze, jakimi dysponuje dane uzdrowisko. Ważnym kierunkiem działania jest też profilaktyka, czyli dążenie do wzmacniania naturalnych mechanizmów obronnych. Szeroko zakrojona profilaktyka najpełniej może być realizowana właśnie w uzdrowiskach. Nieodłącznym elementem uzdrowiskowego lecznictwa dziecięcego jest szkolnictwo sanatoryjne, które ma bogatą historię i tradycję. Przez całe dziesięciolecia prowadzi skuteczną i ze wszech miar potrzebną działalność wychowawczą i dydaktyczną.

Uczestnicy Konferencji od kilku już lat stwierdzają ogromny spadek liczby dzieci przebywających na leczeniu i rehabilitacji w szpitalach uzdrowiskowych. Problem jest bardzo złożony, a przyczyny tego stanu rzeczy są wielorakie. Sformułowali szereg wniosków, które mogą przyczynić się do rozwiązania problemu:

1. Uzdrowiska nie powinny rezygnować z leczenia dzieci i młodzieży. Wręcz przeciwnie, powinny powstawać nowe, specjalistyczne oddziały lecznictwa dziecięcego i ośrodki rehabilitacji.

2. Dzieci mają prawo do leczenia i rehabilitacji poza miejscem zamieszkania, w miejscowościach o szczególnych walorach klimatycznych, gdzie zapewniony jest szeroki wachlarz zabiegów leczniczych, dostęp do specjalistycznej diagnostyki, całodobowa opieka medyczna oraz zapewniona jest możliwość realizowania obowiązku szkolnego i opieka pedagogiczna.

3. Ważne jest, aby było możliwe skierowanie dziecka na dalszy proces leczenia do uzdrowiska bezpośrednio z oddziału szpitalnego, co przełoży się na lepsze efekty rehabilitacji. O tym kto ma być leczony i w jakiej kolejności powinien decydować lekarz prowadzący.

4. W interesie całego społeczeństwa jest to, aby wśród rodziców, opiekunów dzieci i młodzieży upowszechniać wiedzę o celowości lecznictwa i rehabilitacji uzdrowiskowej. W związku z tym należy wnioskować do Ministra Edukacji Narodowej o to, aby szkoły w porozumieniu z lekarzami przeprowadzały akcję informacyjną o celowości i zaletach leczenia i rehabilitacji uzdrowiskowej. Wiedza taka jest istotna z punktu widzenia profilaktyki prozdrowotnej.

5. Ministerstwo Edukacji Narodowej powinno zmienić przepisy prawne dotyczące działań opiekuńczo - wychowawczych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, w takim zakresie, aby kadra pedagogiczna prowadziła w roku szkolnym zajęcia dydaktyczne i sprawowała opiekę opiekuńczo - wychowawczą przynajmniej przez 12 godzin dziennie, natomiast w okresie ferii szkolnych sprawowała opiekę opiekuńczo - wychowawczą przynajmniej przez 7 godzin dziennie. Działanie te doprowadzą do większego wspomagania i podnoszenia jakości procesu leczenia dziecka.

6. W Ministerstwie Zdrowia w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia Wydział Uzdrowisk, powinna powstać komórka organizacyjna zajmująca się wyłącznie dziecięcym lecznictwem uzdrowiskowym.

7. Należy wesprzeć inicjatywę Rzecznika Praw Dziecka zmierzającą do powrotu lekarzy pediatrów do szkół.

Rymanów Zdrój - Po zdrowie w Rymanowie

Rymanów Zdrój położony jest 4 km

na południe od miasta w dolinie Taboru

Czytaj więcej...

Media o nas

Drogi Gościu zapraszamy Ciebie do zobaczenia co o nas piszą media.

Czytaj więcej...

Od czego zacząć

Żeby zapisać się do naszej szkoły wystarczy tylko kilka minut. Zobacz jakie to proste!

Czytaj więcej...

Joomla templates by Joomlashine Projektowanie stron internetowych MISTEO.PL