Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

Dlaczego nasza szkoła ???

Niby zwykła szkoła,

lecz nie do końca...

Niezwykłe miejsce,

niezwykli ludzie,

specjalny program pobytu

sprawią,iż spotkacie się

z przygodą życia. 

Sprawdźcie nas już dziś ! 

Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju

to szkoła sanatoryjna z wieloletnią historią i tradycją, zorganizowana w obrębie uzdrowiska Rymanów w szpitalu uzdrowiskowym „Zimowit”. Zespół  jest szkołą publiczną prowadzoną przez Województwo Podkarpackie działającą na podstawie przepisów Ustawy o Systemie Oświaty.

W skład Zespołu wchodzi:

Szkoła podstawowa 

Gimnazjum (do wygaszenia)

Liceum  (powstało 1 lipca 2014)

Zespół pozalekcyjny zajęć wychowawczych

Zapewniamy młodym kuracjuszom ciągłość nauki podczas leczenia w sanatorium i realizację obowiązku szkolnego w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i od roku szkolnego 2014/15 w zakresie liceum ogólnokształcącego.

Na zasadach określonych w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego Zespół realizuje:

Kształcenie w  zakresie rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego (dzieci 5 i 6 letnie)

Kształcenie na pierwszym etapie edukacyjnym - oddziały 1-3 szkoły podstawowej,

Kształcenie na drugim etapie edukacyjny - oddziały 4-8 szkoły podstawowej,

Kształcenie na trzecim etapie edukacyjnym - oddziały gimnazjum do momentu wygaszenia

Kształcenie w czwartym etapie edukacyjnym - oddziały liceum ogólnokształcącego. Młodzież ponadgimnazjalna może spełniać obowiązek szkolny przez cały rok.

W Zespole działa pozalekcyjny zespół zajęć wychowawczych, który organizuje  zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w czasie wolnym od nauki, również w soboty niedziele, święta i wakacje.

Każdy uczeń, wyjeżdżając z sanatorium, otrzymuje zaświadczenie o spełnieniu obowiązku szkolnego wraz z wykazem uzyskanych ocen z poszczególnych przedmiotów oraz oceną i opinią z zachowania. Szkoły macierzyste mają obowiązek respektowania ocen jakie dziecko uzyskało w szkole sanatoryjnej.

 Baza

Szkoła posiada przestronne sale lekcyjne, pracownię internetową,  salę przedszkolną (dla tzw. zerówki), świetlice i bibliotekę szkolną. boiska sportowe i plac zabaw.

Szkoła ma różnorodne pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, audiowizualny oraz dostęp do internetu szerokopasmowego.   

 Kadra

W Zespole Szkół Specjalnych pracuje wykwalifikowana kadra, zatrudniona w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela. Większość kadry to nauczyciele dyplomowani. Wszyscy nauczyciele i wychowawcy to doświadczeni pedagodzy o długoletnim stażu pracy. 

 Zajęcia dydaktyczne

Szkoła realizuje programy nauczania zgodne z podstawą programową szkół ogólnodostępnych. Dzieci w wieku 5 i 6 lat mają możliwość spełniania obowiązku szkolnego w oddziale przedszkolnym, gdzie realizujemy podstawę programową w zakresie rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego.

Dzieci i młodzież uczy się wszystkich przedmiotów przewidzianych w ramowych planach nauczania, w tym j. angielskiego. Wymiar godzin nauczania języka angielskiego to w klasach 1-3 szkoły podstawowej - 2 godziny tygodniowo, w klasach 4-8 szkoły podstawowej - 3 godziny tygodniowo, w klasach  gimnazjum i liceum - 4 godziny tygodniowo (zgodnie z ramowym planem nauczania i podstawą programową).

Zajęcia szkolne są zaplanowane tak, że nie kolidują z zabiegami leczniczymi.       

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

Zajęcia muzyczne: Nasza szkoła posiada zestaw instrumentów muzycznych. Uczniowie szkół muzycznych i uczniowie grający na instrumentach  mają możliwość ćwiczeń oraz gry na szkolnym lub swoim instrumencie. Prywatne instrumenty muzyczne przechowujemy w bezpiecznym miejscu. Uczniowie przejawiający zainteresowania muzyczne mają możliwość występu na koncertach organizowanych co turnus dla dorosłych kuracjuszy.

Zajęcia przedmiotowe: Wszyscy uczniowie mają możliwość indywidualnych konsultacji w zakresie nauczania języka angielskiego, matematyki fizyki, chemii  informatyki oraz innych przedmiotów.

Projekty edukacyjne: W szkole sanatoryjnej uczniowie mają możliwość obcowania z zwierzętami, w ramach zajęć z kynoterapii, prowadzonych przez Fundację "Razem z Psem" (zajęcia dostępne dla osób nie będących alergikami)

Wycieczki edukacyjne: W każdym turnusie organizujemy wycieczki edukacyjne do różnych ciekawych miejsc.

Zajęcia plastyczne: Podczas zajęć pozalekcyjnych uczniowie maja możliwość doskonalić umiejętności z zakresu różnych technik plastycznych. W szkole działa Klub Origami.

Sprawdziany, egzaminy, konkursy przedmiotowe

Sprawdzian po gimnazjum: Organizujemy co roku, sprawdziany po   gimnazjum w standardach i terminach obowiązujących w całej Polsce. Wypełnione testy egzaminacyjne dostarczamy do OKE w Krakowie. Zaświadczenia o przebytym sprawdzianie i egzaminie OKE wysyła bezpośrednio do szkół macierzystych uczniów.

"Trzecioteściki”:  W naszej szkole organizujemy również inne sprawdziany i testy w zależności od potrzeb uczniów. Każdorazowo szczegóły uzgadniamy ze szkołami macierzystymi.

Konkursy przedmiotowe: Umożliwiamy udział młodzieży w konkursach przedmiotowych organizowanych prze Kuratoria Oświaty. Wówczas wszystkie szczegóły omawiane są  bezpośrednio z zainteresowanym Kuratorium we współpracy i pod nadzorem Podkarpackiego Kuratorium Oświaty.

Zajęcia opiekuńcze i wychowawcze realizowane w ramach pozalekcyjnego zespołu zajęć wychowawczych

Zajęcia opiekuńczo wychowawcze organizowane są w czasie wolnym od nauki szkolnej przez cały rok. Wychowawcy prowadzą zajęcia w dni nauki szkolnej w godzinach 17.00 – 21.00, zaś w dni wolne od nauki szkolnej w godz. 13.00 -21.00. W okresie wakacji zwiększamy liczbę godzin zajęć wychowawczych z 35 do 49 godzin zajęć na grupę w tygodniu.

Na wychowawcach spoczywa obowiązek wspomagania i podnoszenia jakości procesu leczenia oraz niwelowanie trudności spowodowanych przewlekłą chorobą, zaburzeniami sprawności psychofizycznej i skutkami rozłąki ze środowiskiem rodzinnym. To zadanie realizowane jest poprzez stosowanie różnych form zajęć pozalekcyjnych, które mają na celu wzmocnienie i pobudzenie aktywności organizmu. Zajęcia dostosowane są do potrzeb dziecka, jego wieku, rodzaju schorzenia a zarazem  poziomu  wydolności wysiłkowej. Wychowawca zajęć pozalekcyjnych to „zastępcza” mama lub tata każdego dziecka przyjeżdżającego do sanatorium. Bez wychowawcy pobyt dziecka w sanatorium byłby bezbarwny, smutny i mało twórczy.

Organizujemy całą gamę zajęć wychowawczo-rewalidacyjnych, które wspomagają proces leczenia i powrotu do zdrowia małego kuracjusza.

Rodzaje zajęć:

-        Zajęcia adaptacyjno - integracyjne

-        Zajęcia rekreacyjne, spacery, gry i zabawy na powietrzu

-        Małe formy turystyki pieszej i wycieczki krajoznawcze

-        Zajęcia rozwijające samorządność dziecięcą

-        Gry, zabawy świetlicowe

-        Zajęcia artystyczne

-        Małe formy teatralne

-        Odrabianie lekcji

 Cykliczne imprezy i uroczystości i akcje

Co roku organizujemy akcje szkolne:

„Profilaktyka a Ty” – ogólnopolska akcja przy współudziale Komendy Policji w Krośnie;

,,Stop - narkotykom w szkole!”- zapobieganie uzależnieniom w szkole, kształtowanie właściwych postaw i  zachowań dzieci i młodzieży w sytuacjach ryzykownych;

„Czerwone światło - stop dla agresji!”- zapobieganie zjawiskom agresji i przemocy w szkole;

Kampania społeczna ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł” - ,, Mini olimpiada sportowa” -promowanie zdrowego stylu życia, zdrowa rywalizacja

Kampania społeczna ,,Szkoła bez przemocy”: - gra dydaktyczna ,,Szkoła bez przemocy” - budowanie społeczności sanatoryjnej bez przemocy i agresji

Zajęcia praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla dzieci z klas I-III - nauka prawidłowego oddechu, pomoc poszkodowanym, numery alarmowe

Na wakacjach organizujemy duże Koncerty plenerowe na terenie parku zdrojowego:

- Festiwal Piosenki Turystycznej

- Zakończenie Lata

Raz w turnusie przygotowujemy i organizujemy koncert promocyjny dla dorosłych kuracjuszy. Podczas koncertu kuracjusze nie tylko uczestniczą w programie artystycznym przygotowanym przez nasze dzieci pod kierunkiem wychowawców i nauczycieli, ale również zapoznają się z ofertą dziecięcego lecznictwa uzdrowiskowego.

 Mamy bardzo bogaty kalendarz imprez i uroczystości szkolnych.

 

 

Rymanów Zdrój - Po zdrowie w Rymanowie

Rymanów Zdrój położony jest 4 km

na południe od miasta w dolinie Taboru

Czytaj więcej...

Media o nas

Drogi Gościu zapraszamy Ciebie do zobaczenia co o nas piszą media.

Czytaj więcej...

Od czego zacząć

Żeby zapisać się do naszej szkoły wystarczy tylko kilka minut. Zobacz jakie to proste!

Czytaj więcej...

Joomla templates by Joomlashine Projektowanie stron internetowych MISTEO.PL